Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 17 (od skupaj 17)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄8

SODBA SODIŠČA (VELIKI SENAT) Z DNE 23. OKTOBRA 2007

Avtor ni naveden, 18.12.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

, Podjetje in delo, 8/2007 "Neizpolnitev obveznosti države - Člen 56 ES - Zakonske določbe v zvezi z delniško družbo Volkswagen" V zadevi C-112/05, zaradi tožbe zaradi neizpolnitve obveznosti na podlagi člena 226 ES, vložene 4. marca 2005, Komisija Evropskih skupnosti, ki jo zastopata F. Benyon in G. Braun, zastopnika...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄8

Kakšne kazni lahko doletijo Slovenijo zaradi kršitve skupnostnega prava?

Ana Vlahek, 18.12.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Ana Vlahek, Podjetje in delo, 8/20071. UVOD 2. TOŽBA PO 226. OZIROMA 227. ČLENU PES - UGOTOVITEV KRŠITVE 2.1. Država članica proti državi članici 2.2. Evropska komisija proti državi članici 3. TOŽBA PO 228. ČLENU PES - NALOŽITEV KAZNI 3.1. Kumuliranje sankcij - Komisija proti Franciji (C-304/02) 3.2. Sporočilo o izvaja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Morje v judikaturi sodišča Evropskih skupnosti

Marko Ilešič, 8.10.2007

Promet in zveze, - pomorski in rečni promet 10.2.30. Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Marko Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/20071. HIERARHIJA MED PRAVOM MORJA IN PRAVOM SKUPNOSTI 2. UVELJAVLJANJE PRAVA SKUPNOSTI GLEDE POMORSKIH EKONOMSKIH DEJAVNOSTI Povzetek Judikatura Sodišča Evropskih skupnosti se pogosto ukvarja s pravom morja (the law of the sea). Nanj se stranke pred Sodiščem večkrat sklicujejo, da bi prikazale...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Razbremenjevanje ESČP in Ustavnega sodišča

Ciril Ribičič, 8.10.2007

Ustavno sodišče, Varstvo človekovih pravic

Ciril Ribičič, Podjetje in delo, 6-7/20071. NAMESTO UVODA 2. ESČP - ČUDEŽNI OTROK SVETA EVROPE 3. POSKUSI RACIONALIZACIJE DELOVANJA ESČP 4. EVROPSKA ENAJSTERICA MODRIH O KORENITEJŠIH POSEGIH V DELOVANJE ESČP 5. KORENITEJŠE SPREMEMBE, UVEDENE S SODNO PRAKSO ESČP 6. VZPOSTAVITEV PREJŠNJEGA STANJA 7. PALICE V KOLESJE UČINKOVITEJŠE...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Spremembe potrošniškega prava in prakse zaradi sodb Sodišča ES

Rajko Knez, 8.10.2007

TRGOVINA, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Rajko Knez, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. VARSTVO POTROŠNIKOV IN SFERA ZASEBNEGA PRAVA 2.1. Uvod 2.2. Pomen 234. člena PES 2.3. Zadevi Leitner in Veedfald 2.4. Zadevi Océano Grupo in Freiburger Kommunalbauten 3. UPORABA IN UČINKOVITOST PRAVA ES V HORIZONTALNIH RAZMERJIH VARSTVA POTROŠNIKOV 4. SKLEP - SPREMEMBE P...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

POMEN SODB SODIŠČA ES ZA OPREDELITEV POJMA CIVILNE ALI GOSPODARSKE ZADEVE Z MEDNARODNIM ELEMENTOM

Vesna Rijavec, 8.10.2007

Civilni kolizijski predpisi, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Vesna Rijavec, Podjetje in delo, 6-7/2007I. UVOD II. PODROČJE UPORABE BU I 1. Merila za vključitev pod uredbo 2. Pojem civilne in gospodarske zadeve 3. Razmejitev med področjema javnega in zasebnega prava (prvi odstavek 1. člena BU I) 4. Acta iure imperii 5. Druga izrecno izključena področja (drugi odstavek 1. člena ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Kršitev prava Skupnosti in posledice v primerih kršitve 86. člena PES

Peter Grilc, 8.10.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. DOLOČBE O PRAVNEM UVELJAVLJANJU 2.1. Razmerje med tretjim odstavkom 86. člena in 226. členom PES 2.2. Člen 234 poleg tretjega odstavka 86. in 226. člena 2.3. Odločbe Komisije po 10., 86. in 226. členu 2.3.1. Odprava kršitve po tretjem odstavku 86. člena 2.3.2. Sporočilo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Spremembe v procesnem pravu in praksi slovenskih sodišč zaradi odločb Sodišča ES

Jorg Sladič, 8.10.2007

Civilni sodni postopki, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Jorg Sladič, Podjetje in delo, 6-7/2007I. IZVAJANJE PRAVA ES II. POSLEDICE ZA PROCESNO PRAVO 1. Ustavnosodni nadzor 2. Začasne odredbe 3. Lojalna razlaga III. VPRAŠANJA, POVEZANA S PRAKSO UPORABE PRAVA ES V SODNIH POSTOPKIH 1. Materialno procesno vodstvo 2. Pravni interes za vložitev ugotovitvene tožbe za ugotovit...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Pomen in posledice sodb Sodišča ES v Sloveniji s posebnim poudarkom za državno upravo ter pravne osebe javnega prava, vključno z vplivom na javna naročila

Verica Trstenjak, 8.10.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2007Prudenter facit, qui praecepto legis obtemperat. 1. UVOD 2. PODROČJA VPLIVA SODB SODIŠČA ES 3. SPLOŠNO O POSLEDICAH IN VPLIVU SODB SODIŠČA ES 4. NEKATERI PRIMERI IZ SODNE PRAKSE SODIŠČA ES S PODROČJA JAVNEGA SEKTORJA 4.1. Posledice sodb Sodišča ES in njihov vpliv v državah članicah ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

MEDIACIJA V PRAVU EU

Avtor ni naveden, 8.10.2007

EVROPSKA (GOSPODARSKA) SKUPNOST (UNIJA), CIVILNO PRAVO

, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. DELITEV PRAVNIH VIROV S PODROČJA MEDIACIJE 2.1. Formalni (zavezujoči) pravni viri in neformalni (nezavezujoči) viri 2.1.1. Formalni pravni viri, ki določajo uporabo ARS na posameznih področjih 2.2. Nezavezujoči (pravni) viri 2.2.1. Nezavezujoči viri Sveta in Komisije ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

SODBA SODIŠČA (ČETRTI SENAT) Z DNE 24. MAJA 2007, C-157/05

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Davki občanov in dohodnina, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

, Podjetje in delo, 5/2007»Prost pretok kapitala - Svoboda ustanavljanja - Davek od dohodka - Izplačilo dividend - Dohodki iz kapitala z izvorom v drugi državi članici« V zadevi C-157/05, katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

Postopek potrditve Evropskega izvršilnega naslova

Vesna Rijavec, 30.8.2007

Civilni sodni postopki, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Vesna Rijavec, Podjetje in delo, 5/2007 1. UVOD 2. PRIMERJAVA MED BU I IN UEIN 3. NARAVA POSTOPKA POTRDITVE EIN 4. PRISTOJNOST ZA IZDAJO POTRDILA 5. PREDLOG 6. PREDPOSTAVKE PO UEIN 7. PREIZKUS PREDPOSTAVK 8. UGOTAVLJANJE IZVRŠLJIVOSTI 9. POGOJI ZA POTRDITEV IZVRŠLJIVOSTI PO SLOVENSKEM PRAVU 9.1. Splošno 9.2. Ugotavl...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

SODBA SODIŠČA (TRETJI SENAT) Z DNE 10. MAJA 2007, C-391

Avtor ni naveden, 27.6.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

, Podjetje in delo, 3-4/2007»Direktiva 89/592/EGS - Trgovanje z notranjimi informacijami - Pojma ‘notranja informacija’ in ‘izkoriščanje notranje informacije’ - Vnaprej dogovorjene transakcije, ki jih izvede skupina oseb, ki imajo lahko notranje informacije - Umetno zvišanje cene prenesenih vrednostnih papirjev« V zadevi ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Gospodarske javne službe po pravu Evropske skupnosti

Petra Ferk, 27.6.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Petra Ferk, Podjetje in delo, 3-4/2007 1. OPREDELITEV POJMA JAVNE SLUŽBE 2. GOSPODARSKE IN NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 3. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE KOT ELEMENT EVROPSKEGA MODELA SOCIALNE DRUŽBE 3.1. Izhodišča PES 3.2. Priporočila Komisije, parlamenta in Sveta glede ureditve gospodarskih javnih služb 3.3. Sodbe Sodišča 4.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Železniški prevozi v EU: primarna uporaba evropskih uredb ali konvencije COTIF?

mag. Martina Kos, 27.6.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Martina Kos, Podjetje in delo, 3-4/2007mag. Martina Kos 1. UVOD 2. AKTI EVROPSKE SKUPNOSTI, KI UREJAJO ŽELEZNIŠKI PREVOZ V OKVIRU EU 2.1. Bela knjiga - evropska prometna politika do leta 2010: čas za sprejem odločitev 2.2. Evropske »železniške« uredbe in direktive 3. KONVENCIJA O MEDNARODNEM ŽELEZNIŠKEM PREVOZU (COTIF) 3...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄2

SODBA SODIŠČA (VELIKI SENAT) Z DNE 12. DECEMBRA 2006, C-446/04

Avtor ni naveden, 18.4.2007

Obdavčenje družb, PRAVO DRUŽB

, Podjetje in delo, 2/2007SODBA SODIŠČA (veliki senat)? z dne 12. decembra 2006* »Svoboda ustanavljanja - Prosti pretok kapitala - Direktiva 90/435/EGS - Davek od dohodkov pravnih oseb - Razdelitev dividend - Preprečevanje ali zmanjševanje verižnega obdavčevanja - Oprostitev - Dividende od družb, ki so rezidentke v dru...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

SODBA SODIŠČA (VELIKI SENAT) Z DNE 12. DECEMBRA 2006, C-374/04

Avtor ni naveden, 16.2.2007

Davek od dohodka pravnih oseb, Obdavčenje družb

, Podjetje in delo, 1/2007SODBA SODIŠČA (veliki senat) z dne 12. decembra 2006* Besedilo je vzeto s spletne strani Sodišča ES http://www.curia.eu.int/sl/. Besedila odločb s spletne strani niso nujno dokončna, verodostojno besedilo je objavljeno v Zbirki odločb Sodišča ES in Sodišča prve stopnje ES. Pomembno pravno op...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(2) 6-7(8) 5(2) 3-4(3)
2(1) 1(1)

Leto objave

< Vsi
2007(17)
> Februar(1) > April(1) > Junij(3) > Avgust(2) > Oktober(8) > December(2)

Področja

< Vsi 10. MEDNARODNO PRAVO 10.2. MEDNARODNI VEČSTRANSKI AKTI

Avtorji

ABCĆČDĐEF G HI JK LMNOPQR S ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov