Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 5 (od skupaj 5)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Prenovljena ureditev izbrisne tožbe

Renato Vrenčur, 6.10.2010

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/2010Avtor obravnava institut izbrisne tožbe ter prikaže določene novosti, ki jih bo prinesla novela Zakona o zemljiški knjigi v zvezi z omenjenim institutom (ZZK-1C). Izbrisna tožba je stvarnopravna tožba, ki sanira materialnopravno neveljavne vknjižbe, do katerih lahko pride v zemljiškoknjižnem postopku (pa tudi kasneje), saj zemljiškoknjižno sodišče odloča samo na podlagi listin, z zakonom določenih za vpis, ter po stanju vpisov v zemljiški knjigi. Ker je v preteklosti prihajalo do različnih mnenj glede vprašanja aktivne legitimacije, novost, ki se predvideva, jasneje določa, kdo lahko z izbrisno tožbo zahteva, da se vzpostavi prejšnje zemljiškoknjižno stanje. To ni več samo knjižni prednik, katerega pravica je bila izbrisana z izpodbijano vknjižbo, temveč vsaka oseba, katere pravica je bila s takšno vknjižbo kršena.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Nova pravila materialnega zemljiškoknjižnega prava

Joža Velkaverh, 6.10.2010

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Joža Velkaverh, Podjetje in delo, 6-7/2010V prispevku avtorica predstavi spremembe materialnopravnih pravil, ki jih prinaša novela ZZK-1C. Sprejetje novele zakona je posledica uvedbe popolne informatizacije poslovanja zemljiške knjige, zato spremembe in dopolnitve pretežno sledijo cilju zagotoviti ustrezno pravno podlago za delovanje zemljiške knjige v novem okolju. Zakonodajalec je priložnost izkoristil tudi za odpravo določenih nejasnosti, ki so se pojavile v praksi zemljiškoknjižnih sodišč. Čeprav sta nova podoba zemljiške knjige in njeno poslovanje močno spremenjeni, pa spremenjena materialnopravna pravila zemljiškoknjižnega prava ne prinašajo bistvenih vsebinskih novosti, saj kot izvedbena pravila še zmeraj temeljijo na enakih načelih in izhodiščih stvarnega prava.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Nova pravila zemljiškoknjižnega postopka

Katarina Vodopivec, 6.10.2010

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Katarina Vodopivec, Podjetje in delo, 6-7/2010Avtorica v prispevku obravnava informatizacijo poslovnih procesov v zvezi z odločanjem o vpisih v zemljiško knjigo. Gre za nova pravila zemljiškoknjižnega postopka po noveli ZZK-1C (veljati naj bi začela 15. novembra 2010) - vlaganje elektronskih zemljiškoknjižnih predlogov in drugih vlog, elektronsko vročanje, elektronski spis. Zaradi informatizacije se spreminja postopek dodeljevanja zemljiškoknjižnih zadev po okrajnih sodiščih. Novela ZZK-1C uvaja elektronski izvirnik sklepa in informatizirano zbirko listin.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄5

Glavne pravne značilnosti listinjenja

Igor Vuksanović, 20.8.2010

Banke in hranilnice

Igor Vuksanović, Podjetje in delo, 5/2010Predmet članka je listinjenje (sekuritizacija) kot pojav na stičišču pravne in finančne stroke. Avtor poskuša na začetku najti splošno opredelitev listinjenja, ki najbolj ustreza njegovemu ekonomskemu bistvu in ki odraža značilnosti struktur, ki so se razvile v praksi. Bistvo listinjenja je izdaja prenosljivih vrednostnih papirjev, torej zelo likvidnega premoženja, ki daje redne donose in ki ima premoženjsko kritje v manj likvidnih oblikah premoženja, zlasti v terjatvah. Zakon o bančništvu opredeljuje listinjenje, kakor se izvaja v praksi kreditnih institucij. Avtor analizira zakonsko ureditev in razlaga ključne zakonske pojme, obenem pa postreže s podrobno razlago razlik med tradicionalnim in sintetičnim listinjenjem. Obdelava predmeta članka ne bi bila popolna brez kratkega ekskurza na finančno področje. Avtor v osnovnih črtah pokaže, kakšen je ekonomski pomen listinjenja za banke, pri čemer se osredini na vprašanja prenosa in razpršitve kreditnega tveganja, manjšanja kapitalskih zahtev, upravljanja z velikimi izpostavljenostmi in na pridobivanje novih virov za financiranje kreditiranja. Sledita podrobna in kritična analiza slovenske ureditve kritih obveznic. Sklepni del članka je rezerviran za razmislek o drugih mogočih oblikah listinjenja v Sloveniji, s posebnim poudarkom na obligacijskopravnih, korporacijskopravnih in insolvenčnopravnih dilemah.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄1

Poddepo finančnih instrumentov in Ženevska konvencija o finančnih instrumentih

Igor Vuksanović, 10.2.2010

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Igor Vuksanović, Podjetje in delo, 1/2010Članek iz revije Podjetje in delo.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
6-7(3) 5(1) 1(1)

Leto objave

< Vsi
2010(5)
> Februar(1) > Avgust(1) > Oktober(3)

Področja

4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov