Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 179)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

VELIKOST VIROV PRI ZMANJŠANJU OSNOVNEGA KAPITALA Z UMIKOM DELNIC(*1)

dr. Marijan Kocbek, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/2004DEJANSKO STANJE Z VPRAŠANJEM Družba je sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic po tretjem odstavku 356. člena ZGD (poenostavljen umik). Osnovni kapital družbe znaša 1.460,590.000,00 tolarjev in je razdeljen na 146.059 navadnih imenskih delnic v nominalnem znesku 10.000,00 t...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

OBLIKOVANJE REZERV ZA LASTNE POSLOVNE DELEŽE V VMESNI BILANCI(*1)

dr. Marijan Kocbek, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/2004VPRAŠANJE V družbi z omejeno odgovornostjo, ki želi v skladu z ZGD pridobiti lastni poslovni delež, se postavljajo vprašanja: Kdaj in kako mora družba oblikovati rezerve za lastni poslovni delež? Ali lahko družba prikaže vire za nakup lastnega poslovnega deleža v vmesni bilanci? Ali mora...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Dopustnost uporabe 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah

dr. Aleksij Mužina, 8.12.2004

Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 8/2004Izmed predpisov, ki so v zadnjem času posredno posegli tudi na področje (koncesijskega) izvajanja gospodarskih javnih služb, ni mogoče obiti Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 do 2/04).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Kolektivni delovni spori (primerjalnopravno in poskus definicije)

Bojan Kukec, 8.12.2004

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Bojan Kukec, Podjetje in delo, 8/2004I. UVOD Pri proučevanju vpliva (reševanja) kolektivnih delovnih sporov (v nadaljevanju: KDS) je potreben (pa ne še zadosten) pogoj, da so (pravni) pojmi jasno opredeljeni - definirani. Zato si ta strokovni članek prizadeva podati sistematično definicijo KDS, saj je ta problematika tako v primerja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Spremembe in dopolnitve v zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih glede dolžnosti

Igor Strnad, 8.12.2004

Zakonska zveza in družinska razmerja

Igor Strnad, Podjetje in delo, 8/2004I. UVOD Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-C; Uradni list RS, št. 16/2004; veljati začel 1. maja 2004) je posegel tudi v ureditev dolžnosti preživljanja. Čeprav tudi za sedanjo reformo niso bile določbe o preživljanju neposreden povod,(*1) so ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

SESTAVA UPRAVE ZAVAROVALNICE(*1)

dr. Saša Prelič, 8.12.2004

Zavarovalništvo

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/2004VPRAŠANJE Zavarovalnica X, d. d., načrtuje opraviti spremembe svojega statuta v delu, v katerem se ta nanaša na sestavo članov uprave. Po spremembi naj bi število članov uprave bilo določeno fleksibilno, z naslednjo ubeseditvijo statutarne določbe: "... dva do največ pet članov ..." Vprašanje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Generalne havarije

Katja Rakun, 8.12.2004

Pomorski in rečni promet

Katja Rakun, Podjetje in delo, 8/20041. UVOD Prispevek predstavlja generalne havarije, pravni institut pomorskega transportnega prava, ki se sicer tesno povezuje s pomorskim zavarovanjem,(*1) pa vendar to ni in ga s pomorskim zavarovanjem tudi ne smemo zamenjevati. Generalne havarije imajo zelo bogato preteklost. So eden najpogos...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Pritožbeni in revizijski postopek po ZDSS-1(*1)

dr. Janez Novak, 8.12.2004

Davki občanov in dohodnina

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 8/20041. SPLOŠNO Medtem ko se je z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, v nadaljevanju: ZDR) bistveno spremenilo materialno pravo, ki je podlaga za odločanje delovnih sodišč (v nadaljevanju: Dsod), se bo (je) z novim Zakonom o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Test SSNIP in njegove meje

Mitja Kocmut, 8.12.2004

Varstvo konkurence, cene

Mitja Kocmut, Podjetje in delo, 8/20041. ZAKAJ JE OPREDELITEV RELEVANTNEGA TRGA POMEMBNA? Opredelitev relevantnega trga je dandanes ena ključnih nalog vsakega organa, pristojnega za varstvo konkurence. Na izreden pomen, ki se v konkurenčnem pravu Evropske unije pripisuje definiciji relevantnega trga, kažejo besede Montija, komisarja ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Vsebina »Podjetje in delo« 08/2004

Avtor ni naveden, 8.12.2004

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2004__________________________________________________ ______________________________ ČLANKI __________________________________________________ ______________________________ Primož Obal: KONFLIKT PRISTOJNOSTI UPRAVE IN SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE PRI USTANAVLJANJU HČERINSKIH DRUŽB V NEMŠKI SODNI PRAKSI (...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Izbris družbe na temelju prvega odstavka 99. člena ZPPSL – razmerje do izbrisa družbe iz sodnega

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 38/2003 Z izbrisom stečajnega dolžnika iz sodnega registra le-ta preneha obstajati. Ponovna vzpostavitev njegovega obstoja ni mogoča. Prvostopenjsko sodišče je ugotovilo, da premoženje stečajnega dolžnika ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka, in je na podlagi prvega odstavka ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

PRAVNICA LETA IN PRAVNIK LETA: dr. Nina Plavšak in dr. Miha Juhart

Avtor ni naveden, 8.12.2004

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2004Malo je pravnikov, ki bi bili tako aktivni in plodoviti v pravni stroki, kot sta v zadnjem času današnja nagrajenca. Morda je nenavadno, da smo na oder povabili oba hkrati, a dolgoletno delovanje dr. Plavšakove in dr. Juharta je v preteklem letu privedlo do skupnega uspeha, na katerega smo slovenski...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Pravnik v današnjem času

dr. France Bučar, 8.12.2004

Zaposlovanje in brezposelnost

dr. France Bučar, Podjetje in delo, 8/2004Če govorimo o pravniku, govorimo o poklicu. Pravna izobrazba je le ena od podlag za pravni poklic in je danes izhodišče za celo vrsto različnih nepravniških poklicev in zaposlitev. Pravnik kot poklic je izpovedovanje (profesija, profiteor) določenega pogleda na urejenost družbe, v kateri sta pravo i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

PRIZNANJE ZA ŽIVLJENJSKO DELO: prof. dr. France Bučar

Avtor ni naveden, 8.12.2004

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2004Profesor France Bučar je znana osebnost slovenskega pravnega in političnega življenja. Znan je predvsem kot nestor slovenskih upravnih znanosti in kot prvi predsednik demokratično izvoljenega slovenskega parlamenta ter oče veljavne slovenske ustave. Poleg strokovne odličnosti so njegove temeljne odl...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

PRIZNANJE ZA ŽIVLJENJSKO DELO: prof. dr. Ljubo Bavcon

Avtor ni naveden, 8.12.2004

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2004V letošnjem letu je prof. dr. Ljubo Bavcon, zaslužni profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, dopolnil osemdeset let. Njegovo ime je za desetine generacij slovenskih pravnikov pa tudi splošno javnost nerazdružno povezano s kazenskim pravom. Pri tem mislimo na razcvet teorije splošnega in pose...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Izpodbijanje pravnih dejanj v korist stečajne mase – kontinuiteta stečajnega postopka, če je

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 61/2003 1. V primeru, da je pravna oseba v stečajnem postopku prodana, se stečajni postopek zoper prodano pravno osebo ustavi in nadaljuje zoper stečajno maso (četrti odstavek 147. člena ZPPSL).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Ničnost prodajne pogodbe v zadevi Orion

Avtor ni naveden, 8.12.2004

Obligacije

, Podjetje in delo, 8/2004Vrhovno sodišče je ugotovilo ničnost prodajne pogodbe in razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje v odločbi o podrejenem tožbenem zahtevku za plačilo kupnine. IZ OBRAZLOŽITVE O zahtevku za ugotovitev ničnosti prodajnih pogodb Splošno Tudi v času pred uveljavitvijo Stvarnopravnega zakonika (U...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Prenehanje d. o. o. – prednost stečajnega postopka na temelju prvega odstavka 99. člena ZFPPod pred

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 25/2004 Če je bil vložen predlog za začetek stečajnega postopka nad gospodarsko družbo in plačan predujem zanj, se ne opravi postopek izbrisa na temelju 2. točke drugega odstavka 25. člena ZFPPod.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Likvidacija d. o. o. po določbah ZGD – razmerje do likvidacije po ZPPSL; prekinitev pravdnega

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 110/2003 1. Za likvidacijo na temelju 372. do 393. člena ZGD ne veljajo določbe 176. do 183. člena ZPPSL.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Razlaga pogodbe in izjave volje (drugi odstavek 99. člena ZOR) – pripoznava terjatve (387. člen

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Obligacije

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 76/2003 1. Sporna pogodbena določila so tista določila, ki glede na svoje besedilo, včasih pa tudi glede na kontekst, v katerem so bila izoblikovana, omogočajo, objektivno vzeto, več različnih razlag. Zgolj subjektivno dojemanje strank pri tem ne igra nobene vloge. 2. Pri pripoznavi te...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Konflikt pristojnosti uprave in skupščine delniške družbe pri ustanavljanju hčerinskih družb v

Primož Obal, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Primož Obal, Podjetje in delo, 8/2004UVOD Uprave delniške družbe je v svoji kompetenci vodenja družbe samostojna in povzema dejanja na lastno odgovornost. Njena pristojnost sega v ožjem pomenu na področje vodenja poslovanja, na področje preoblikovanja (formalno, statusno) in na področje urejanja statusnih razmerij navznoter in navzv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Novelacija načel OECD o Corporate Governance(*1)

dr. Marijan Kocbek, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/2004Poleg kodeksov o Corporate Governance, ki urejajo ustroj in delovanje korporacijske upravljalske strukture in jih v zadnjem času sprejemajo številna združenja ter druge nevladne ali pa vladne institucije, je posebna načela o upravljanju delniških družb sprejela tudi OECD, z uradnim naslovom OECD Pri...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Summaries »Podjetje in delo« 08/2004

Avtor ni naveden, 8.12.2004

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2004Primož Obal: THE CONFLICT OF COMPETENCE BETWEEN THE JOINT - STOCK COMPANY MANAGEMENT AND ASSEMBLY IN ESTABLISHING DAUGHTER COMPANIES IN GERMAN COURT PRACTICE (the Holzmüller Doctrine) - Podjetje in delo, No. 8/2004, pp. 1837 to 1872 The author presents the conflict of competencies between the ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

OECD Principles of Corporate Governance 2004(*1)

Avtor ni naveden, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 8/2004ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT Preamble The Principles are intended to assist OECD and non-OECD governments in their efforts to evaluate and improve the legal, institutional and regulatory framework for corporate governance in their countries, and to provide guidance an...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Povzetki »Podjetje in delo« 08/2004

Avtor ni naveden, 8.12.2004

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2004Primož Obal: KONFLIKT PRISTOJNOSTI UPRAVE IN SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE PRI USTANAVLJANJU HČERINSKIH DRUŽB V NEMŠKI SODNI PRAKSI (doktrina Holzmüller) - Podjetje in delo, št. 8/2004, strani od 1837 do 1872 V prispevku je predstavljena problematika konflikta pristojnosti uprave in skupščine deln...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(34) 6-7(55) 5(15) 3-4(24)
2(32) 1(19)

Leto objave

< Vsi
2004(179)
> Februar(19) > April(32) > Junij(24) > Avgust(15) > Oktober(55) > December(34)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H IJ K L M N O P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov