Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 208)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Družbena pogodba

dr. Verica Trstenjak, 28.10.1996

Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 5-6/1996Verica Trstenjak doktorica pravnih znanosti Ministrstvo za znanost in tehnologijo 1. SPLOŠNO O POMENU IN PRAVNI UREDITVI DRUŽBE CIVILNEGA PRAVA IN DRUŽBENE POGODBE Družbena pogodba je pri nas v zadnjem času pomembnejša zlasti zaradi novega zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Neveljavnost pogodb

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 28.10.1996

Obligacije

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Podjetje in delo, 5-6/19961. STOPNJEVANJE NEVELJAVNOSTI ZOR je pri ureditvi problematike veljavnosti oziroma neveljavnosti pogodb izhajal iz razvoja naše sodne prakse, opirajoč se pri tem na spoznanja sodobne civilistične teorije in sodobnih zakonodajnih ureditev.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Nekateri zanimivi pravni vidiki sponzorskih pogodb

mag. Tone Jagodic, 28.10.1996

Obligacije, Marketing

mag. Tone Jagodic, Podjetje in delo, 5-6/1996Tone Jagodic magister pravnih znanosti Olimpijski komite Slovenije 1. UVOD Spremenjene družbene razmere z uvajanjem nekaterih klasičnih postulatov tržne ekonomije prinašajo vrsto novosti tudi na športno področje. Časi, ko je država skozi proračun ali drugačne posredne oblike javnih financ zago...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Denarni nominalizem valorizacija in obresti

Tit Stanovnik, 28.10.1996

Obligacije

Tit Stanovnik, Podjetje in delo, 5-6/1996Tit Stanovnik diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije SEDANJA UREDITEV Pravilo o denarnem nominalizmu določa, da dolžnik izpolni svojo denarno obveznost s plačilom tistega števila denarnih enot, na katero se glasi obveznost, ne glede na resnično dejansko vrednost plačanega znes...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Varstvo manjšinskih delničarjev v zvezi z odškodninskimi zahtevki in zahtevami za izredne revizije

dr. Marijan Kocbek, 28.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 5-6/1996Marijan Kocbek doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru UVOD Delničarji lahko v funkciji članov delniške družbe pretrpijo različne oblike škod, ki nastanejo bodisi kot posledica kršitve dolžnosti organov delniške družbe, bodisi z dejanjem delniške družbe kot posebnega pravnega subje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

O slovenskem zavarovalnem pravu

dr. Marko Pavliha, 28.10.1996

Obligacije, Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 5-6/1996Marko Pavliha doktor pravnih znanosti Pozavarovalnica Sava d. d. "Zanimanje za zavarovalstvo, zlasti za zavarovalno pravo, bo v bodoče raslo." dr. Anton Urbanc (1939) 1. UVOD Ko sedim pred računalnikom ter skoraj na glas bentim v prav nič akademskem jeziku nad (več kot dovolj dolgim in malc...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Aktualni problemi odškodninskega prava

mag. Dunja Jadek-Pensa, 28.10.1996

Obligacije

mag. Dunja Jadek-Pensa, Podjetje in delo, 5-6/1996Dunja Jadek-Pensa magistra pravnih znanosti Okrožno sodišče v Ljubljani I. NEPOGODBENA ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST (namesto uvoda) Zakon o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR) je na področju zunajpogodbenega, deliktnega odškodninskega prava upošteval dotedanji razvoj sodne prakse. Podlaga...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Povezovanje delničarjev pri uresničevanju glasovalne pravice

dr. Rado Bohinc, 28.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 5-6/1996Rado Bohinc doktor pravnih znanosti Ljubljana POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE Po šestem odstavku 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, v nadaljevanju ZGD) lahko glasovalno pravico delničarja uresničuje tudi pooblaščenec. Pooblasti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

"Evropeizacija"(*1) slovenskega pravnega sistema: zakaj, kdaj in kako?

dr. Mirko Ilešič, 28.10.1996

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Mirko Ilešič, Podjetje in delo, 5-6/1996Mirko Ilešič doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru I. UVOD V tem prispevku obravnavam splošna pravna vprašanja v zvezi s prilagajanjem slovenske zakonodaje normativni ureditvi Evropske skupnosti.(*2) Pri tem se po eni strani ne omejujem na vidike prilagajanja, ki izhajajo iz spor...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Koga varuje konkurenčno pravo in pred kom

dr. Peter Grilc, 28.10.1996

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Varstvo konkurence, cene

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 5-6/1996Peter Grilc doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Ob klasičnih ekonomskih predpostavkah da je nepopolna konkurenca neučinkovita, da v daljšem obdobju gospodarski napredek izhaja iz tehnoloških sprememb in da so najhujše zlorabe konkurence posledica monopoliziranja, ima država za vp...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Institucionalne posledice vključitve v Evropsko unijo

dr. Metka Arah, 28.10.1996

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Metka Arah, Podjetje in delo, 5-6/1996Metka Arah doktorica pravnih znanosti odvetnica v Ljubljani 1. EVROPSKA UNIJA IN MOŽNOSTI RAZŠIRITVE NJENEGA ČLANSTVA Članstvo Evropskih skupnosti (Esi) se je od ustanovitve skupnosti v letih 1951 in 1957 več kot podvojilo. Ker je prvotno skupnost šesterice ustanoviteljic (Francija, ZR Nemčija...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Evropska unija in priprave Slovenije za članstvo v njej

Marija Adanja, 28.10.1996

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Marija Adanja, Podjetje in delo, 5-6/1996Marija Adanja diplomirana pravnica Ministrstvo za zunanje zadeve I. Cilj povojnega povezovanja evropskih držav je bil ustvariti integracijo, ki bo zagotovila, da ne pride več do oboroženih spopadov med njimi. Poglabljanje ekonomskega in političnega sodelovanja med državami članicami in gradite...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Cena Evrope za Slovenijo in cena Slovenije za Evropo

dr. Jože Mencinger, 28.10.1996

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Jože Mencinger, Podjetje in delo, 5-6/1996Jože Mencinger doktor ekonomskih znanosti Ekonomski inštitut Pravne fakultete 1. FORMALNO ZADNJI, DEJANSKO ŠE PRVI V DESETERICI IZBRANIH(*1) Slovenija se je po podpisu sporazuma o pridruženem članstvu in prošnji za polnopravno članstvo v EU formalnopravno izenačila z devetimi nekdanjimi social...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Pravni okvir in postopek usklajevanja slovenske zakonodaje s pravili Evropske unije

Miro Prek, 28.10.1996

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Miro Prek, Podjetje in delo, 5-6/1996Miro Prek diplomirani pravnik Vlada Republike Slovenije Služba za zakonodajo I. SPLOŠNO Formalni pogoji za začetek sodelovanja z Evropsko unijo so bili izpolnjeni s sklenitvijo sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo o navezavi diplomatskih stikov, ki velja od konca maja 1992....
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Položaj manjšinskih delničarjev in družbenikov na skupščini družbe

Nada Kumar, 28.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nada Kumar, Podjetje in delo, 5-6/1996Nada Kumar diplomirana pravnica notarka v Ljubljani UVOD Manjšinske pravice delničarjev oziroma družbenikov, ki jih je uredil Zakon o gospodarskih družbah, opredeljujejo položaj manjšinskih delničarjev in družbenikov (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94, velja od 10. 7. 1993 - v nadaljev...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Varstvo zunanjih delničarjev in upnikov v povezanih družbah

dr. Šime Ivanjko, 28.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 5-6/1996Šime Ivanjko doktor pravnih znanosti Inštitut za gospodarsko pravo Maribor UVOD Na vseh stopnjah gospodarskega življenja se oblikujejo različne oblike medsebojnega povezovanja in sodelovanja gospodarskih subjektov. Medsebojno povezovanje udeležencev v gospodarskem življenju lahko temelji na ra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Sodno uveljavljanje zahtevkov delničarjev in družbenikov

dr. Nina Plavšak, 28.10.1996

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 5-6/1996Nina Plavšak doktorica pravnih znanosti Agencija RS za trg vrednostnih papirjev 1. UVOD Sodno uveljavljanje določenega zahtevka pomeni uveljavljanje zahtevka po pravnem varstvu določene vsebine, ki temelji na trditvi tožnika oziroma predlagatelja sodnega postopka, da je pooblaščen zahtevati na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Kazenskopravno varstvo gospodarstva v tranziciji in tržnem sistemu

mag. Mitja Deisinger, 28.10.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Mitja Deisinger, Podjetje in delo, 5-6/1996Mitja Deisinger magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije UVOD Nekatera gospodarska kazniva dejanja poznamo že iz najstarejših virov kazenskega prava, na primer ponarejanje denarja in tihotapstvo, toda razširila so se in pomembnejša so postala šele s sodobnim razvojem gospo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Actio pro socio in derivativna tožba

Darja Senčur, 28.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Darja Senčur, Podjetje in delo, 5-6/1996Darja Senčur diplomirana pravnica Mura, Murska Sobota I. UVOD Pravni redi priznavajo tako osebnim kot kapitalskim družbam pravno samostojnost.(*1) Družbe so lahko lastnice nepremičnin in premičnin, lahko pridobivajo pravice in prevzemajo obveznosti ter lahko tožijo in so tožene.(*2) Družbe ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Manjšinski delničarji in pravica do dobička

Avtor ni naveden, 28.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 5-6/1996Hilda Marija Pivka doktorica pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Po Zakonu o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) je pravica delničarjev do deleža pri ustvarjenem letnem dobičku temeljna premoženjska pravica, ki jo zakon zagotavlja vsem delničarjem ne glede na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Manjšinski delničarji v postopku prevzema delniške družbe

Peter Premk, 28.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Premk, Podjetje in delo, 5-6/1996Peter Premk diplomirani pravnik Centralna klirinško depotna družba d. d. I. SPLOŠNO Cilj zakona o prevzemih, ki je že predložen v drugo obravnavo državnemu zboru RS, je zagotoviti podatke, ki so pomembni delničarjem za pravilno odločitev glede sprejetja ponudbe za prevzem, vzpostaviti osnovno ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Nastopanje skupnosti v premoženjskem prometu

dr. Miha Juhart, 28.10.1996

Obligacije

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 5-6/1996Miha Juhart doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Pravna sposobnost, sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti v civilnopravnih razmerjih, je odlika fizičnih in pravnih oseb. Na podlagi le-te lahko ene in druge nastopajo v pravnem prometu kot subjekt pravnih razmerjih...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Societas - skupnost

dr. Bogomir Sajovic, 28.10.1996

Obligacije

dr. Bogomir Sajovic, Podjetje in delo, 5-6/1996Bogomir Sajovic doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Združenje nosilcev pravic v različnih skupnostih je pravzaprav nujen spremljevalec, fenomen, lastninskih odnosov med posameznimi pravnimi subjekti zaradi doseganja različnih skupnih interesov. Lahko rečemo, da so različne pra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Elektronski podpis

mag. Janez Toplišek, 28.10.1996

Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Janez Toplišek, Podjetje in delo, 5-6/1996Janez Toplinšek diplomirani pravnik in magister organizacije dela Mikra Ada CRU, d. o. o. UTEMELJITEV PROBLEMA Slovenija skuša slediti visoko razvitim državam, in to ne le na področjih, kjer je zaradi gospodarsko-tehnološke povezanosti v to prisiljena. Tehnološko (in le deloma pravno) se elekt...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Računalniška analiza slovenske zakonodaje

Anton Tomažič, 28.10.1996

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Podjetje in delo, 5-6/1996Anton Tomažič diplomirani pravnik IUS SOFTWARE, Ljubljana Uvod Računalniki so se tako razširili po pravniških pisarnah (tudi) zato, ker zelo povečajo delovno učinkovitost. Najprej so to sicer spoznale tajnice, ki jim ni bilo več treba prepisovati celotnega besedila (ob neznatnih dopolnitvah do...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 5-6

Leto objave

1996(65) 1995(56) 1994(45) 1993(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov