Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 18 (od skupaj 18)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄8

Evropsko pogodbeno pravo, škatle za orodje in modri gumbi

dr. Damjan Možina, 20.12.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Damjan Možina, dr. Damjan Možina, Podjetje in delo, 8/2008Evropsko pogodbeno pravo je v razburljivi razvojni fazi. Avtor v članku predstavlja različne pojavne oblike, ozadje nastajanja in aktualne projekte evropskega pogodbenega prava. Predstavljene so osnovne poteze obstoječe zakonodaje ES na področju pogodbenega prava, ki večinoma ureja le posamezne vidi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄8

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA M. POIARESA MADURA, PREDSTAVLJENI 22. MAJA 2008 - C-210

Avtor ni naveden, 20.12.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2008Zadeva C-210/06 Cartesio Oktató és Szolgáltató bt (Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Szegedi Ítélőtábla (Madžarska))
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄8

SODBA SODIŠČA (ČETRTI SENAT) Z DNE 26. JUNIJA 2008 - C-284/06

Avtor ni naveden, 20.12.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2008Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Mehanizmi za reševanje sporov glede državnih meja

dr. Marko Pavliha, 13.10.2008

Civilno pravo

dr. Marko Pavliha, dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtor na začetku opozori na povezanost stvarnega, sosedskega prava z mednarodnim delimitacijskim pravom, potem pa nadaljuje s predstavitvijo diplomatskih sredstev za reševanje mednarodnih sporov. V drugem delu prikaže različna mednarodna sodišča in arbitraže, ki so pristojne za reševanje mejnih prob...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Modernizacija kazenskega pravosodja v Evropi: dobre prakse in slabe izkušnje

Aleš Zalar, 13.10.2008

Kazenski postopek, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Aleš Zalar, Aleš Zalar, Podjetje in delo, 6-7/2008Priporočljivo je, da vsaka reforma pravnih pravil in delovnih praks na področju kazenskega pravosodja upošteva standarde in priporočila Sveta Evrope, ki ponujajo številne preizkušene modele postopkovnih poenostavitev in dobrih upravljalskih praks. Ko se akterji pravosodne politike odločijo, katere s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Burnost pravnih in dejanskih vprašanj mednarodnih zasebnopravnih razmerij

dr. Rajko Knez, 13.10.2008

ZUNANJE ZADEVE IN DIPLOMACIJA

dr. Rajko Knez, dr. Rajko Knez, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtor poskuša v prispevku prikazati področja mednarodnega zasebnega prava in posamezna vprašanja ter težave teh področij, ki v praksi prihajajo do izraza, kadar se spor poskuša reševati pred sodiščem. Izhaja iz spoznanja, da je treba anticipirati vrsto vprašanj oziroma odgovore nanje, da bi se lahko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Novejši razvoj evropskega kolizijskega prava

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 13.10.2008

Civilni kolizijski predpisi, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtorica v prispevku analizira evropski kolizijski uredbi o pogodbenih obligacijskih razmerjih in nepogodbenih obveznostih (Rim I in Rim II). Akta pomenita evropsko poenotenje kolizijskega prava na področju obligacijskih razmerij in sta rezultat razvoja teorije in prakse na tem področju ter uspešneg...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Povzemanje mednarodnih konvencij in avtonomnih pravil v Obligacijski zakonik

dr. Vesna Kranjc, 13.10.2008

Obligacije, Civilno pravo

dr. Vesna Kranjc, dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/2008Prispevek obravnava novejša prizadevanja za poenotenje pogodbenega prava. Mednarodne organizacije, posebno pa EU, so sprejele različne pravne predpise, od konvencij do avtonomnih pravil, ki so lahko povzeti tudi v nacionalno zakonodajo. Ob posodobitvi in poenotenju slovenskega obligacijskega prava j...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Prosti pretok sodnih odločb

Ana Dežman-Mušič, 13.10.2008

Pravoznanstvo, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Ana Dežman-Mušič, Ana Dežman-Mušič, Podjetje in delo, 6-7/2008Namen prispevka je predstaviti razvoj in pogoje za ureditev skupnega postopka priznavanja in izvršitve tujih sodnih odločb v EU, ki gre v smer odpravljanja tega postopka, ter težave, s katerimi se pri tem srečuje EU. Prosti pretok sodnih odločb bo namreč omogočil učinkovitejše sodno varstvo v mednar...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Novejša praksa Sodišča ES glede javnih koncesij

dr. Jorg Sladič, 13.10.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Jorg Sladič, dr. Jorg Sladič, Podjetje in delo, 6-7/2008Članek obravnava razvoj sodne prakse Sodišča ES na področju koncesij za storitve. Pri tem najprej poda definicijo, kaj je koncesija. Nato je podana analiza postopka podelitve in podaljšanja koncesij, tako imenovanih in-house storitev. Članek se ukvarja tudi z vprašanjem, kdaj je dopustna podelitev k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Ali je Državna revizijska komisija sodišče

mag. Petra Ferk, 13.10.2008

Uprava, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Petra Ferk, mag. Petra Ferk, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtorica v članku obravnava pravno naravo Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. V prvem delu prispevka analizira, ali le-ta izpolnjuje merila sodišča po 234. členu PES, v drugem delu prispevka pa, ali postavljeni standardi zadostujejo ustavnopravnim zahtevam, ki so...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄5

Pomožne omejitve v okviru prvega odstavka 81. člena PES s poudarkom na omejitvah ekonomske narave

Nataša Počkaj, 15.8.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Počkaj, Nataša Počkaj, Podjetje in delo, 5/2008Avtorica se v prispevku ukvarja s pravnimi učinki pomožnih omejitev. Gre za določene legitimne omejitve pogodbene svobode, ki so nujne za sklenitev posla. Doktrina pomožnih omejitev se je v sodni praksi Sodišča ES in Sodišča prve stopnje ter praksi Komisije razvila kot odgovor na sklicevanje strank ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄3-4

Selitev gospodarskih družb v odnosu do neposrednega obdavčenja in pogledi na novejšo sodno prakso Sodišča Evropske skupnosti (ECJ)

Boris Kostanjevec, 13.6.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boris Kostanjevec, Boris Kostanjevec, Podjetje in delo, 3-4/20081. UVODNE MISLI 2. PRAVICA USTANAVLJANJA GOSPODARSKIH DRUŽB V EU 3. OBSEG PRISTOJNOSTI DRŽAV ČLANIC EU PRI NEPOSREDNEM OBDAVČENJU 3.1. Zakonodajna pristojnost v okviru običajnega mednarodnega prava 3.1.1. Krajevne in osebne podlage za pristojnost 3.1.2. Osebna podlaga za pristojnost: ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄3-4

SODBA SODIŠČA

Avtor ni naveden, 13.6.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 3-4/2008Davek od dohodka pravnih oseb - Direktiva 90/435/EGS - Obdavčljiv dobiček matične družbe - Nemožnost odbijanja pristojbin in stroškov, ki se nanašajo na delež v odvisni družbi - Fiksna določitev zneska navedenih stroškov - Največ 5 % dobička, ki ga je razdelila odvisna družba - Vključevanje davčnih ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄3-4

Revizijske komisije - načela delovanja za dobro prakso

Marijan Kocbek, 13.6.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Marijan Kocbek, Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 3-4/2008Revizijske komisije je v slovensko pravo družb uvedel ZGD-1. Po prejšnji ureditvi je bilo nadzornemu svetu fakultativno dopuščeno, da je imenoval eno ali več komisij, ki pa niso smele odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta (270. člen ZGD). ZGD-1, ki je uvedel alternativno izbir...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄2

Davčna konkurenca v odnosu do načela največjih ugodnosti

Franc Pernek, 15.4.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Franc Pernek, Franc Pernek, Podjetje in delo, 2/20081. UVODNE MISLI 2. ZASNOVA NAČELA NAJVEČJIH UGODNOSTI V MEDNARODNEM JAVNEM PRAVU KOT PODLAGA TUDI ZA DAVČNE POLITIKE 2.1. Uvodni komentar 2.2. Pravna struktura (organiziranost) in funkcija pravil MFN 2.3. Značilni primeri določb MFN v mednarodnih pogodbah 2.4. Ali lahko mednarodna prav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄1

SODBA SODIŠČA (PRVI SENAT) Z DNE 6. DECEMBRA 2007, C-463/04 IN C-464/04

Avtor ni naveden, 26.2.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

, Podjetje in delo, 1/2008Člen 56 ES - Prost pretok kapitala - Omejitve - Privatizirana podjetja - Nacionalna določba, v skladu s katero statut delniške družbe državi ali javnemu subjektu, ki je udeležen v kapitalu te družbe, daje pravico, da neposredno imenuje enega ali več članov upravnega odbora V združenih zadevah C...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄1

Razlagalno sporočilo Komisije o oddaji javnih naročil pod vrednostnimi pragi in storitev B

Vesna Kranjc, 26.2.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 1/2008Pravila o javnem naročanju, tako pravila EU kot tudi pravila slovenskega notranjega pravnega reda, upoštevajo, da vseh naročil ni smiselno oddajati po enakih postopkih oziroma da pri vseh naročilih ni mogoče v enaki meri zagotavljati ciljev javnega naročanja. Ožji krog obveznosti med drugim velja za...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(3) 6-7(8) 5(1) 3-4(3)
2(1) 1(2)

Leto objave

< Vsi
2008(18)
> Februar(2) > April(1) > Junij(3) > Avgust(1) > Oktober(8) > December(3)

Področja

< Vsi 10. MEDNARODNO PRAVO 10.1. ZUNANJE ZADEVE IN DIPLOMACIJA 10.2. MEDNARODNI VEČSTRANSKI AKTI

Avtorji

ABCĆČD ĐEF GHIJK LM NOP QRS ŠTUVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov