Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄8

Odgovornost za stvarne napake pri prodajah poslovnih deležev

Martin Čarni, 21.12.2018

Lastnina in druge stvarne pravice

Martin Čarni, Podjetje in delo, 8/2018Povzetek: Prispevek obravnava pogodbe o prodaji poslovnih deležev z vidika morebitne odgovornosti prodajalca za stvarne napake v lastnostih družbe v skladu z veljavno zakonodajo. Avtor uvodoma opiše zagotovila in jamstva, v nadaljevanju pa predstavi odgovornost prodajalca za stvarne napake pri prodajah poslovnih deležev. Na koncu so prikazane še nekatere posledice odgovornosti za stvarne napake, in sicer tako v primerih, ko so v pogodbo vključena zagotovila in jamstva, kot tudi, ko v pogodbi takšnih določil ni. Ključne besede: pogodba o prodaji poslovnega deleža, zagotovila in jamstva, poslovni delež, stvarne napake, prenos poslovnega deleža Title: Liability for Material Defects in Transfers of Business Shares
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄6-7

Sodelovanje javnosti in stranskih udeležencev v okoljevarstvenih postopkih

Janez Čebulj, 1.10.2017

Upravni postopek in upravne takse, Varstvo okolja

Janez Čebulj, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: Avtor se v prispevku ukvarja z vprašanji, povezanimi z udeležbo javnosti in stransko udeležbo v okoljevarstvenih postopkih izdajanja dovoljenj za poseg v okolje. V prvem delu na splošno opredeli ustavnopravne zahteve za uresničevanje pravice do stranske udeležbe kot dela pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. V drugem delu prispevka obravnava specifične zahteve glede sodelovanja javnosti in stranske udeležbe v postopkih izdajanja dovoljenj za posege v okolje. Zadnji del prispevka je namenjen poglavitnim predlogom novega zakona o varstvu okolja, s katerimi bo uzakonjen način uresničevanja pravice do enakega varstva pravic na obravnavanem področju. Ključne besede: varstvo okolja, okoljevarstveni postopki, sodelovanje javnosti, stranska udeležba, pravica do enakega varstva pravic Title: Public and Third-Party Participation in Environmental Protection Procedures Abstract: In the paper, the author discusses the questions regarding the realisation of one of basic human rights, namely the right to equal protection of rights, in legal proceedings on rights, obligations and legal entitlements of individuals and other persons in accordance with Article 22 of the Constitution in environmental protection procedures. The first part summarises the positions that are included in the Constitutional Court''s rulings. The next part presents the requirements of EU law. In the final part of the paper, the author addresses issues related to the envisaged conditions, which represent the manner of implementing Article 22 of the Constitution on environmental procedures. Key words: environmental protection, administrative procedures, equal protection of rights, participation, legal entitlement
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄6-7

Uporaba Zakona o pravdnem postopku v nepravdnih postopkih

Matej Čujovič, 1.10.2017

Civilni sodni postopki

Matej Čujovič, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: V prispevku so obravnavane vrste nepravdnih postopkov in uporaba ZPP v njih. Avtor posebno pozornost nameni novim institutom in spremembam, ki jih uvaja novela ZPP-E, ter razloži primernost njihove uporabe v posameznih nepravdnih postopkih. Ključne besede: nepravdni postopek, smiselna uporaba pravdnega postopka Title: Application of the Civil Procedure Act in Non-Contentious Proceedings Abstract: The article discusses types of non-contentious proceedings and the use of the Civil Procedure Act (CPA) in such proceedings. The author discusses in particular the new institutes, introduced by the amendment of CPA, and explains the "meaningful use" of CPA in different non-contentious proceedings. Key words: non-contentious proceeding, meaningful use of CPA
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄6-7

Kaznivo dejanje pranja denarja po 245. členu KZ-1 - modernizacija izvršitvenih ravnanj in ugotavljanje subjektivnega elementa

Uroš Čop, 1.10.2016

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Uroš Čop, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: Namen prispevka je začeti diskusijo o ustaljenem načinu razlage izvršitvenih ravnanj, ki so določena v prvem odstavku 245. člena KZ-1. Iz izredno skope sodne prakse slovenskih sodišč in primerov, s katerimi se ukvarjam, ugotavljam, da odkrivanje in pregon storilcev tega kaznivega dejanja v Sloveniji temelji večinoma na tradicionalnih ravnanjih, ki predstavljajo zakonske znake pranja denarja, pri čemer modernih oblik skoraj ni mogoče zaznati. Določba prvega odstavka 245. člena KZ-1 je po mojem mnenju dovolj moderno in široko postavljena, da omogoča pregon in kaznovanje tudi modernih izvršitvenih oblik, ki so se pojavile z razvojem interneta, novih plačilnih sredstev (bitcoin, digitalne valute ipd.) in tudi računalniških igric. Omenjena določba omogoča oziroma nalaga vsakokratno ugotavljanje, ali ravnanje storilca ima ali bi lahko imelo za posledico zakritje ali poskus zakritja izvora "umazanega" denarja ali premoženja, tako da ni razloga, da se moderne oblike pranja denarja ne bi preganjale in storilci ne bi bili obsojeni. Ključne besede: pranje denarja, 245. člen KZ-1, izvršitveno ravnanje, darknet, bitcoin, subjektivni element kaznivega dejanja, dolus coloratus, izvor denarja Title: Criminal Offence of Money Laundering under the Article 245 of the KZ-1 - Modernisation of Executing Conducts and Determination of Subjective Element Abstract: The purpose of the article is to begin a discussion on the conventional interpretation of criminal conduct set forth under the first paragraph of Article 245 of the Criminal Code (Kazenski zakonik - KZ-1). Judging from the extremely sparse case law of Slovene courts as well as my own professional experience, the detection and prosecution of money laundering offenders in Slovenia has mainly been based on "traditional" types of criminal conduct, which involves substantive components of money laundering, while their contemporary forms are scarcely present. In my own opinion, however, the provision
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Vloga Agencije za trg vrednostnih papirjev v prevzemnih postopkih

Anka Čadež, 1.10.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Anka Čadež, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Agencija kot nadzorni organ 2.1. Pristojnosti Agencije v primeru ugotovljenih kršitev 3. Agencija kot organ, ki izdaja dovoljenje za prevzemno ponudbo 3.1. Dovoljenje za odstop od namere 4. Izobraževalna vloga Agencije 5. Vloga Agencije pri spremembi zakonodaje 6. Sklep Povzet
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄1

Zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic pri delovanju gospodarskih subjektov s sklenitvijo pogodbe

Ana Čertanec, 1.2.2015

Človekove pravice, Obligacije

Ana Čertanec, Podjetje in delo, 1/2015Povzetek: Avtorica teoretično obravnava problematiko spoštovanja človekovih pravic pri delovanju gospodarskih subjektov. Ker gospodarski subjekti pravno še niso zavezani spoštovati človekove pravice, se pojavlja problem, kako to zagotoviti. Eden izmed načinov za zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic je, da bi se začele sklepati pogodbe, ki bi vključevale določbo o obveznosti spoštovanja človekovih pravic in sankcijo v primeru njene kršitve. Sklepanje takih pogodb je trenutno najboljša možnost, da so gospodarski subjekti sankcionirani za kršitve človekovih pravic, brez sankcije pa je izredno oteženo spoštovanje človekovih pravic pri delovanju gospodarskih subjektov. Ključne besede: človekove pravice, človekove pravice pri delovanju gospodarskih subjektov, gospodarske pogodbe, sklenitev pogodb, Smernice za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, družbena odgovornost, gospodarski subjekti Title: Ensuring the Respect of Human Rights in the Operation of Business Entities by Entering into a Contract Abstract: The author theoretically discusses the issue of respecting the human rights in the operation of businesss entities. Since business entities are not yet legally required to respect human rights, the most important issue that arises is how to ensure that the business entities will indeed respect human rights. One of the options at hand is conclusion of a contract that would include a special provision on obligation to respect human rights and a sanction when such obligation is breached. Currently, this option is the best way to ensure that for any violation of human rights business entities are appropriately sanctioned. It is clear that without proper sanctions respecting the human rights in the operation of business entities is hard to guarantee. Key words: human rights, human rights and business, commercial contracts, conclusion of contract, Guiding Principles on Business and Human Rights, corporate social responsibility, bus
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄6-7

Pravice in dolžnosti odvetnika v razmerju do njegovih strank in do družbene skupnosti

Rok Čeferin, 1.10.2014

Pravoznanstvo

Rok Čeferin, Podjetje in delo, 6-7/2014Avtor v prispevku analizira sodno prakso Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice in na tej podlagi ugotavlja, kakšne dolžnosti imajo odvetniki pri opravljanju svojega dela v razmerju do svojih strank in družbene skupnosti. Pri opravljanju odvetniškega dela morajo odvetniki na zahtevo svoje stranke zanjo vložiti vsako pravno sredstvo, ki lahko pripomore k izboljšanju njenega pravnega položaja, pa čeprav bi z vložitvijo takega pravnega sredstva stranka zlorabila svoje procesne pravice. Če odvetnik ravna na opisani način, je njegovo ravnanje ne le v strankinem, temveč tudi v javnem interesu.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Vezanost Ustavnega sodišča na lastne odločbe

Janez Čebulj, 5.10.2012

Uprava

Janez Čebulj, Podjetje in delo, 6-7/2012Avtor v prispevku obravnava nekatera vprašanja, povezana z vezanostjo Ustavnega sodišča na lastne odločbe. V tem okviru se najprej ukvarja z vprašanjem vsebine vezanosti na odločbe Ustavnega sodišča, v nadaljevanju pa z vprašanjem, ali - in če, v kolikšni meri - velja zahteva po vezanosti na lastne odločbe za Ustavno sodišče samo. Z drugimi besedami, gre za vprašanje, ali standardi, še posebej tisti, ki so vsebovani v odločbah Ustavnega sodišča, vežejo le sodišča in druge organe, katerih akte je Ustavno sodišče v postopku ustavnosodne presoje razveljavilo ali odpravilo, ali tudi Ustavno sodišče samo. Pri tem opredeli tri vidike vezanosti: vezanost na z odločbo opredeljeni ustavni okvir, vezanost na razlago z odločbo opredeljene vsebine ustavnega procesnega instituta in vezanost na vsebino procesne človekove pravice. Kot primer odstopa od vezanosti pa je v prispevku obravnavan primer ustanovitve Občine Ankaran.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Zahteva poslancev za ustavnosodno presojo predpisov

Janez Čebulj, 6.10.2010

Državni zbor in državni svet, Ustavno sodišče

Janez Čebulj, Podjetje in delo, 6-7/2010Avtor obravnava zahtevo tretjine poslancev Državnega zbora za ustavnosodno presojo zakonov in drugih predpisov. Najprej kratko analizira vpliv novele Zakona o Ustavnem sodišču na začetek ustavnosodne presoje predpisov, nato pa se podrobneje ukvarja s položajem Državnega zbora in z vlogo tretjine poslancev kot predlagateljev postopka ustavnosodne presoje. Glede Državnega zbora ugotavlja, da je njegova vloga kot predlagatelja nesmiselna, na kar kaže tudi rezultat analize vlog Državnega zbora, ki so bile vložene na Ustavno sodišče po letu 1994. Položaj tretjine poslancev kot predlagateljev pa je smiseln, saj gre za orodje opozicije, kadar ta meni, da so predpisi, ki jih sprejme Državni zbor, oziroma izvršilni in drugi predpisi v neskladju z Ustavo oziroma zakonom. Analiza vlog, ki jih je na Ustavno sodišče vložila tretjina poslancev po letu 1994, kaže, da je to orodje razmeroma malo izkoriščeno.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Kako nepravniki "vidimo" pravo in pravnike

Zdenka Čebašek-Travnik, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Zdenka Čebašek-Travnik, Podjetje in delo, 6-7/2009Odnosi med skupinama pravnikov in ne-pravnikov so praviloma zelo zapleteni, še posebej zato, ker pogosto nastopajo v istih situacijah. Razumevanje medsebojnih interakcij avtorica poskuša ponazoriti s pomočjo teorije sistemov in sociokulturne epistemologije. Pomembno vlogo imajo tudi prepričanja in s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Ustavnosodno varstvo v upravnih zadevah

Janez Čebulj, 7.10.2009

Upravni postopek in upravne takse

Janez Čebulj, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor v prispevku obravnava ustavnosodno varstvo v upravnih zadevah. Pri tem najprej opredeli pojem upravne zadeve ter vsebino in obseg ustavnosodnega varstva v upravnih zadevah, ki poleg varstva v postopku, začetem z ustavno pritožbo, obsega tudi presojo predpisa, na katerem temelji z ustavno prito...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Zahteva in pobuda za začetek ustavnosodne presoje (kako naprej?)

Janez Čebulj, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

Janez Čebulj, Janez Čebulj, Podjetje in delo, 6-7/2008Prispevek je nadgradnja avtorjevega prispevka, predstavljenega na Dnevih slovenskih pravnikov 2007, v katerem se je ukvarjal zlasti z vprašanjem, kakšna bodo stališča Ustavnega sodišča glede priznavanja pravnega interesa za vložitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Kako bi zamudne obresti uredil matematik?

Avtor ni naveden, 13.10.2008

Obligacije

, Podjetje in delo, 6-7/2008UVOD 2. (NE)LINEARNOST OBRESTI 3. NAVADNO OBRESTOVANJE: DOLŽNIKA VEDNO MANJ BOLI 4. ZAKAJ MORAJO ZAMUDNE OBRESTI TEČI AD INFINITUM? 5. KAJ REŠIJO PROCESNE OBRESTI? 6. SKLEP Povzetek Avtor v prispevku opozarja, da dolgoročna uporaba navadnega obrestnega računa kot metode za izračun ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Odvetnik in etika

Peter Čeferin, 8.10.2007

Odvetništvo in notariat

Peter Čeferin, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. ODVETNIKOVO NASTOPANJE V MEDIJIH 3. ZAVLAČEVANJE POSTOPKA 4. IZKAZOVANJE SPOŠTOVANJA PRAVOSODNIM ORGANOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM POSTOPKA 5. SKLEP Povzetek Avtor v prispevku med drugim zastopa naslednja stališča: če zagovornik med procesom opazi take kršitve postopka, ki bi la...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

POBUDA ZA USTAVNOSODNO PRESOJO - NUJNOST ALI COKLA (Nekaj misli o spremembi priznavanja pravnega interesa)

Janez Čebulj, 8.10.2007

Ustavno sodišče, Civilni sodni postopki

Janez Čebulj, Podjetje in delo, 6-7/2007 1. O POBUDI KOT USTAVNI KATEGORIJI 2. O POMISLEKIH ZOPER POBUDO 3. O POMISLEKIH ZOPER OŽENJE DOSTOPA 4. O RAZLOGIH ZA OŽENJE DOSTOPA PREK POBUDE Povzetek Prispevek vsebuje razmišljanja avtorja o nujnosti spremembe stališča Ustavnega sodišča glede priznavanja pravnega interesa za vlo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Vpliv uvedbe evra na kapitalski trg

mag. Alja Markovič-Čas, 19.10.2006

Monetarni predpisi

mag. Alja Markovič-Čas, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Alja Markovič Čas? 1. UVOD 2. ORGANIZACIJA DELA PRI PRIPRAVAH NA UVEDBO EVRA NA NACIONALNI RAVNI 3. PRIPRAVE NA UVEDBO EVRA NA PODROČJU KAPITALSKEGA TRGA 4. KLJUČNE PRAVNE PODLAGE, POMEMBNE ZA PODROČJE KAPITALSKEGA TRGA 4.1. Zakon o uvedbi evra - dolžniški vrednostni papirji 4.2.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Vpliv postopka prevzema MSRP na bilančno pravo EU in računovodsko poročanje družb

mag. Renata Čuček, 16.12.2005

Računovodstvo, Revizija

mag. Renata Čuček, Podjetje in delo, 8/2005Povzetek Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP), prevzeti v pravo Evropske unije, so za številne družbe v EU obvezna pravna norma pri računovodskem poročanju v konsolidiranih računovodskih izkazih za leto 2005. Avtorica v prispevku raziskuje način prevzema posameznih MSRP v bilančno ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Odgovornost borznoposredniških družb

mag. Alja Markovič-Čas, 1.10.2003

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Alja Markovič-Čas, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Trgovanje z vrednostnimi papirji se sme organizirati samo v skladu z določbami ZTVP-1,(*1) ki urejajo trgovanje na organiziranih trgih vrednostnih papirjev. Organizira ga lahko samo pravna oseba, ki je po določbah ZTVP-1 pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadalje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Publiciteta letnih poročil

mag. Miloš Čas, 1.10.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miloš Čas, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Gospodarske družbe in samostojni podjetniki morajo za vsako poslovno leto na podlagi zaključenih poslovnih knjig sestaviti letne računovodske izkaze in izdelati letno poročilo. Pravni izraz za letno računovodsko poročilo je pojem letno poročilo, ki ga uporablja tako Zakon o gospodarskih d...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Odvetnik in sodnik

dr. Peter Čeferin, 1.10.2003

Sodišča, Odvetništvo in notariat

dr. Peter Čeferin, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD V odnosu med odvetnikom in sodnikom v konkretnem sodnem postopku teoretično ne bi smelo prihajati do konfliktov. Funkcijo enega in drugega ter obseg njunih pooblastil določajo procesni predpisi, zakon o odvetništvu(*1) in zakon o sodniški službi,(*2) podrobnejše določbe o urejanju njunega...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Stališča v zvezi s prodajo in nakupom vrednostnih papirjev tujih skladov rezidentom R Slovenije

Alja Markovič-Čas, 11.12.2001

Obligacije

Alja Markovič-Čas, Podjetje in delo, 8/20011. Prodaja in nakup vrednostnih papirjevtujih investicijskih skladov rezidentom Republike Slovenije v tujini sta mogoča pod pogoji, ki so določeni v 27. členu Zakona o deviznem poslovanju. 2. Borznoposredniške družbe lahko v okviru storitev posredovanja pri nakupih in prodajah vrednostnih papirje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Stališče ATVP glede razlage določbe 81. člena zakona o prevzemih*

Alja Markovič-Čas, 11.12.2001

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Alja Markovič-Čas, Podjetje in delo, 8/2001Stališče ATVP Člen 81 ZPre velja za delničarje izdajatelja, ki se je preoblikoval po postopku, določenem v Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP, Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94, 43/95, 1/96) in ki kot enega izmed načinov izvedbe lastninskega preoblikovanja ni izvedel javn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Stališče ATVP glede razlage določbe 82. člena v zvezi s 87. členom zakona o prevzemih*

Alja Markovič-Čas, 11.12.2001

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Alja Markovič-Čas, Podjetje in delo, 8/2001Odločitev Agencije za trg vrednostnihpapirjev o uspešnosti oziroma neuspešnosti ponudbe za odkup po Zakonu o prevzemih (ZPre) je odvisna od odločitve Vlade Republike Slovenije o izdaji oziroma neizdaji dovoljenja k pridobitvi več kot 25 odstotkov delnic posameznega izdajatelja po prvem odstavku 82. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Razvoj slovenskega letalskega prava

Aleksander Čičerov, 5.10.2000

Zračni promet

Aleksander Čičerov, Podjetje in delo, 6-7/2000Aleksander ČIČEROV magister pravnih znanosti Ministrstvo za zunanje zadeve(*1) Prometno pravo kot gibalo gospodarstva "UBI SOCIETAS, IBI IUS"(*2) Slovensko letalsko pravo, ki ga razumemo kot vsoto pravil za vedenje in ravnanje fizičnih in pravnih oseb na področju civilnega letalstva, je kot...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Ustavna pritožba zaradi kršitve pravice do sojenja v razumnem času

Janez Čebulj, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Janez Čebulj, Podjetje in delo, 6-7/2000Janez ČEBULJ doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije (O nekaterih vprašanjih ustavnosodne presoje) 1. O VSEBINI PRAVICE DO SOJENJA V RAZUMNEM ČASU Ustava v prvem odstavku 23. člena določa: "Vsak ima pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(36)

Leto objave

2018(1) 2017(2) 2016(1) 2015(2)
2014(1) 2012(1) 2010(1) 2009(2)
2008(2) 2007(2) 2006(1) 2005(1)
2003(3) 2001(3) 2000(2) 1998(2)
1997(1) 1994(2) 1993(3) 1992(2)
1991(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČ DĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov