Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 3 / 4
Dokumenti od 51 do 75 (od skupaj 93)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Deset značilni pravnih problemov uporabe interneta

Tomaž Ilešič, 15.10.1997

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Tomaž Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/1997Tomaž ILEŠIČ diplomirani pravnik Ljubljana UVOD Namen prispevka je prikazati in opozoriti na nekaj najznačilnejših pravnih problemov, ki jih v tem trenutku prinaša uporaba računalniških omrežij, še posebej največjega svetovnega omrežja omrežij internet.(*1) Prispevek vključuje več problemskih ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Preklic izplačila odpravnine upravi - dopustnost ponovnega odločanja nadzornega sveta o isti stvari

Šime Ivanjko, 27.6.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 3-4/1997VPRAŠANJE V kapitalski družbi XY je nadzorni svet odpoklical direktorja in pri tem tudi sklenil, da se mu izplača odmena, v skladu z določbo drugega odstavka 250. člena in tretjega odstavka 449. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94).
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Pogodba o obvladovanju in prenosu dobička

dr. Šime Ivanjko, 31.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 8/1996UVOD S pogodbo o obvladovanju se odvisna družba zaveže podrediti oblikovanje volje obvladujoči družbi v sistemu povezanih družb.(*1) S pogodbo o obvladovanju se podredita le uprava oziroma poslovodstvo odvisne družbe obvladujoči družbi, medtem ko nadzorni svet in skupščina pri tem nista prizadeta...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Zavarovalna delniška družba in družba za vzajemno zavarovanje

dr. Šime Ivanjko, 31.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Zavarovalništvo

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 8/1996Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru UVOD Po osamosvojitvi Republike Slovenije se je začelo oblikovanje novega pravnega reda, v okviru tega je bil sprejet Zakon o zavarovalnicah (Uradni list RS 64/94, v nadaljevanju ZZav), ki je v svojih določbah prevzel večino norm...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Plačilo zavarovalne provizije v postopku stečaja

dr. Šime Ivanjko, 12.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Zavarovalništvo

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 7/1996VPRAŠANJE: Zavarovalnica ima sklenjeno pogodbo o opravljanju drugih zavarovalnih storitev z družbo za opravljanje drugih zavarovalnih poslov in mora na podlagi omenjene pogodbe družbi za opravljanje zavarovalnih poslov plačevati zavarovalno provizijo tudi za plačilo druge in nadaljnjih letnih pre...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Trajanje zavarovalne pogodbe

dr. Šime Ivanjko, 12.12.1996

Obligacije

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 7/1996VPRAŠANJE: Zavarovanec je konec leta 1992 sklenil zavarovalno pogodbo in podpisal zavarovalno polico, v kateri je bilo jasno določeno trajanje zavarovanja do 31. 12. 1995. Pri tehnični obdelavi pa je prišlo do pomote, tako da je polica v evidenci zavarovalnice evidentirana kot polica z neomejenim...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Razmerja med solastniki

Jože Ilc, 28.10.1996

Lastnina in druge stvarne pravice (promet z nepremičninami)

Jože Ilc, Podjetje in delo, 5-6/1996Jože Ilc odvetnik v Ljubljani Po prvem odstavku 13. člena zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (v nadaljevanju ZTLR) ima več oseb solastninsko pravico na nerazdeljeni stvari, če je del vsakega izmed njih določen v sorazmerju s celoto. Obstaja samo ena lastninska pravica. Vsak solastnik ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Varstvo zunanjih delničarjev in upnikov v povezanih družbah

dr. Šime Ivanjko, 28.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 5-6/1996Šime Ivanjko doktor pravnih znanosti Inštitut za gospodarsko pravo Maribor UVOD Na vseh stopnjah gospodarskega življenja se oblikujejo različne oblike medsebojnega povezovanja in sodelovanja gospodarskih subjektov. Medsebojno povezovanje udeležencev v gospodarskem življenju lahko temelji na ra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

"Evropeizacija"(*1) slovenskega pravnega sistema: zakaj, kdaj in kako?

dr. Mirko Ilešič, 28.10.1996

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Mirko Ilešič, Podjetje in delo, 5-6/1996Mirko Ilešič doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru I. UVOD V tem prispevku obravnavam splošna pravna vprašanja v zvezi s prilagajanjem slovenske zakonodaje normativni ureditvi Evropske skupnosti.(*2) Pri tem se po eni strani ne omejujem na vidike prilagajanja, ki izhajajo iz spor...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Normativna dejavnost občine

dr. Albin Igličar, 28.10.1996

Lokalna samouprava

dr. Albin Igličar, Podjetje in delo, 5-6/1996Albin Igličar doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Ustavno zagotovljena pravica do lokalne samouprave (9. člen Ustave RS) in ustavno določen položaj občine (138.-142. člen Ustave RS) v Sloveniji vključujeta tudi pravno normativno dejavnost občine. Ta dejavnost je sestavni de...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄4

Status gospodarskih subjektov v Federaciji Bosne in Hercegovine

dr. Šime Ivanjko, 12.8.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 4/1996Šime Ivanjko doktor pravnih znanosti Inštitut za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru UVOD Po razpadu Jugoslavije se pravni sistem Republike oziroma Federacije Bosne in Hercegovine (v nadaljevanju: BiH) kljub vojni in ekonomskim ter drugim težavam oblikuje v skladu sodobnimi pravn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄3

Solastnina na poslovnem deležu

dr. Šime Ivanjko, 2.7.1996

Lastnina in druge stvarne pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 3/1996Po zakonu o gospodarskih družbah lahko družbo z omejeno odgovornostjo ustanovi ena ali več fizičnih oziroma pravnih oseb, ki postanejo z ustanovitvijo družbe družbeniki. Družba ima lahko največ 50 družbenikov.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄1

Še k vprašanju sklica skupščine delniške družbe...

dr. Šime Ivanjko, 26.3.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 1/1996ŠE K VPRAŠANJU DOLŽNOSTI OBJAVE SKLICA SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE V URADNEM LISTU IN NIČNOSTI SKLEPA SKUPŠČINE(*1) Objava podatkov in sporočil delniške družbe v slovenskem pravnem sistemu je zakonska snov, ki jo ureja 10. člen ZGD.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Enakopravnost, pravičnost in pogodbena razmerja(*)

dr. Mirko Ilešič, 15.12.1995

Obligacije

dr. Mirko Ilešič, Podjetje in delo, 7/1995Mirko ILEŠIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD 1.1. Opredelitev problema Pogodbene stranke iz različnih razlogov včasih sklenejo pogodbe, katerih vsebina je za eno od strank videti nepravična ali nerazumna. Ko nastane iz takšne pogodbe spor, se sodišče znajde pred ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Poročilo z Dnevov slovenskih pravnikov '95

dr. Marko Ilešič, 15.12.1995

Ostalo

dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 7/1995V dneh od 19. do 21. oktobra 1995 so bili v Portorožu tradicionalni dnevi slovenskih pravnikov, ki se jih je udeležilo doslej rekordno število udeležencev - okrog 750. Predstavljenih je bilo 8 uvodnih referatov in 51 referatov ter koreferatov v posameznih sekcijah, na javni tribuni in okrogli miz...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Družbene prvine poklicne vloge pravnika

dr. Albin Igličar, 21.9.1995

Pravoznanstvo

dr. Albin Igličar, Podjetje in delo, 5-6/1995Albin IGLIČAR, doktor pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Z najbolj splošnega vidika pojmujemo družbeno vlogo kot normativno oblikovano pričakovanje ravnanja posameznika v določenem sklopu odnosov med ljudmi. Ljudje se poznamo med seboj predvsem po družbenih vlogah in tudi sebe s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Obseg stvarnopravnega varstva

Jože Ilc, 21.9.1995

Lastnina in druge stvarne pravice

Jože Ilc, Podjetje in delo, 5-6/1995Jože ILC, diplomirani pravnik, odvetnik v Ljubljani Po prvem odstavku 37. člena ZTLR lastnik s tožbo zahteva, naj mu posestnik vrne individualno določeno stvar. To določilo opredeljuje lastninsko tožbo kot vrsto varstva lastninske pravice. Tožnik s tožbo dokazuje, da je lastnik stvari, kar pom...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Nasprotje interesov v gospodarski družbi

dr. Šime Ivanjko, 21.9.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 5-6/1995Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Inštitut za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru UVOD V vsakdanji praksi se zdi, da je gospodarska družba celovit organizem, ki ima iste cilje in da v medsebojni povezanosti vseh svojih sestavin deluje skladno in enotno. To še posebej velja za ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Iz "Pisma starejšega kolega mlajšemu"(*1)

dr. Šime Ivanjko, 21.9.1995

Pravoznanstvo

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 5-6/1995O družbeni morali Prav si slišal, da pravni posli ne smejo biti v nasprotju z moralo, vendar pa se velikokrat sam zakonodajalec, ki sprejema zakonske in druge predpise, tega ne drži. Ali naj to velja tudi za načelo pravičnosti, na katero se pogosto sklicuje? Navajaš, da si ne moreš razložiti nače...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Posebnosti pravnega režima nepremičnin

dr. Marko Ilešič, 21.9.1995

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 5-6/1995Marko ILEŠIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. RAZLOGI ZA POSEBEN PRAVNI REŽIM NEPREMIČNIN Za pravni aksiom lahko štejemo ugotovitev, da sama narava in ekonomski pomen pravnega objekta(*1) vplivata na njegov pravni režim.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Misli o pravniškem poklicu

dr. Šime Ivanjko, 21.9.1995

Pravoznanstvo

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 5-6/1995Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Inštitut za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru Razmišljati o pravniškem poklicu, pomeni razmišljati o življenju, človeku njegovi osebnosti, njegovem svetu moralnih vrednot, pravu, o odnosu do soljudi, družbi, državi, kulturi, izročilu, pravičnos...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄2

Delniška družba v hrvaškem pravu(*)

dr. Šime Ivanjko, 20.4.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 2/1995Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Maribor 1. Splošne značilnosti Delniška družba (dioničko društvo) je po hrvaškem Zakonu o trgovinskih družbah (ZTD) (Narodne novine, št. 111/1993) pravnoorganizacijska oblika kapitalske družbe, ki jo zakon posebej ureja v IV. poglavju, določbah od 159. do 3...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄1

Osebne družbe v hrvaškem pravu (*)

dr. Šime Ivanjko, 22.2.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 1/1995Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Maribor I. JAVNA TRGOVINSKA DRUŽBA 1. Pojem javne trgovinske družbe Med osebnimi družbami hrvaški zakon o trgovinskih družbah (NN, št. 111/93) posebej ureja javno trgovinsko družbo itd., ki je urejena podobno kot po ZGD družba z neomejeno odgovornostjo. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄8

Hrvaški zakon o trgovinskih družbah

dr. Šime Ivanjko, 15.12.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 8/1994Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Maribor UVOD Po razpadu nekdanje Jugoslavije si Republika Hrvaška kljub vsem političnim težavam in vojnemu stanju po osamosvojitvi prizadeva oblikovati nov pravni sistem po načelih konvergentnosti z evropskim pravom. Podobno kot v Republiki Sloveniji si zak...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Slovensko civilno pravo de iure condendo

dr. Marko Ilešič, 15.10.1994

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 5-6/1994Marko ILEŠIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. PREDMET RAZMIŠLJANJA Vsako razpravljanje o civilnopravnih problemih naleti takoj na začetku na težavo z opredelitvijo obsega in meja tega pravnega področja. Izraz civilno pravo je plod zgodovinskega nastanka ("ius civile") in...
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

PODJETJE IN DELO(1) Podjetje in delo(92)

Leto objave

2019(1) 2018(1) 2016(2) 2015(1)
2014(1) 2013(1) 2012(2) 2011(3)
2010(3) 2009(2) 2008(4) 2007(2)
2006(3) 2005(2) 2003(2) 2002(2)
2001(3) 2000(4) 1999(2) 1998(3)
1997(8) 1996(11) 1995(10) 1994(5)
1993(7) 1992(5) 1991(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHI JKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov