Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 2 / 4
Dokumenti od 26 do 50 (od skupaj 93)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Podjetništvo z negativnim moralnim predznakom?

dr. Šime Ivanjko, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Šime Ivanjko ? »Denar je namenjen temu, da se zasluži in da se vrne nazaj širši družbi.« Indijski poslovnež Anil Agarwal1 1. UVOD 2. PODJETNIŠTVO KOT IGRA ZA DENAR NA IZPADANJE 2.1. Homo ludens 2.2. Podjetje kot sredstvo podjetniške igre 2.3. Država in potrošniki v podjetni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Nujnost urejanja "osebnega" stečaja

dr. Šime Ivanjko, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Vsi, ki nastopajo na trgu in so udeleženi v različnih vlogah v podjetniški igri, so ogroženi pred drugimi "boljšimi" igralci, da jim odvzamejo premoženje v takšnem obsegu, da sta lahko ogrožena njihova eksistenca in njihovo dostojanstvo. Pri pravnih osebah, ki nastopajo na trgu, izguba c...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

ODNOS MED EVROPSKIM SODIŠČEM IN NACIONALNIM SODSTVOM: NOVA USTAVNA ARHITEKTURA?

dr. Marko Ilešič, 13.10.2005

Sodišča

dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Prispevek se omejuje na tisti del aktivnosti Sodišča Evropskih skupnosti, ki opredeljuje način nastajanja sodbe (ali druge odločbe) SES kot "končnega produkta" njegovega delovanja. Kompozicija SES, postopkovna in zlasti organizacijska pravila, ki določajo dejavnosti v pro-cesu nastajanja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Sodobni problemi ugleda pravniškega poklica

dr. Šime Ivanjko, 1.10.2003

Pravoznanstvo

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2003UVOD Od osamosvojitve Slovenije do danes smo slovenski pravniki veliko storili pri graditvi pravnega sistema in utrjevanju pravne države in vladavine prava, vendar pa nam hkrati ni uspelo zagotoviti pravni stroki in pravnikom ugleda, ki bi jim pripadel glede na vlogo prava pri utrjevanju in oblik...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Izziv pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji za slovenskega odvetnika

mag. Tomaž Ilešič, 1.10.2003

Odvetništvo in notariat

mag. Tomaž Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/2003UVOD Ni dvoma da, je pravniški poklic eden tistih, ki jih je priključevanje naše države evropski integraciji in posledična harmonizacija pravnega sistema najbolj prevetrilo. Po poplavi osamosvojitvenih zakonov nas je zasul še plaz tako imenovanih uskladitvenih predpisov, s katerimi je država udej...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Politika in gospodarstvo - pravo in gospodarstvo kot ujetnika politike

dr. Šime Ivanjko, 9.10.2002

Pravoznanstvo

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2002UVOD Politika vpliva na oblikovanje kolektivne volje in na procese skupnega odločanja, čeprav omenjene procese vodi skupina ljudi za doseganje določenih ciljev, pri čemer pa to vedno ne pomeni, da gre za cilje večine. Proces političnega odločanja ureja in se tudi uresničuje skozi določila ustave, za...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Značilnosti pravnega izrazoslovja, (izhodiščne teze)

dr. Albin Igličar, 9.10.2002

Kultura in umetnost

dr. Albin Igličar, Podjetje in delo, 6-7/20021. Pravne vsebine se iz sveta idej kot tvorba človekove duhovne ustvarjalnosti posredujejo od enega do drugega človeka s pomočjo znakov - simbolov. Ob kretnjah in mimiki obraza je jezik osrednji simbol, ki prenaša pomenska sporočila v procesu medčloveškega komuniciranja. Socialni obstoj človeka i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Spremembe Ustave RS: Legitimnost spreminjanja ustave

dr. Albin Igličar, 2.10.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Albin Igličar, Podjetje in delo, 6-7/2001Albin Igličar doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1 Ustava sodobne države je v pravnem pogledu najvišji splošni pravni akt v državi, v političnem pogledu postavlja ustava temelje demokracije, v splošnem družbenem (sociološkem) pogledu pa ustava spada med homeostatične mehanizm...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Pravo in podjetništvo: Aktualna vprašanja prava in podjetništva

dr. Šime Ivanjko, 2.10.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Malo gospodarstvo in obrt

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2001Šime Ivanjko doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Pravo in podjetništvo se vsakodnevno srečujeta, vendar pa nimata veliko skupnega z vidika temeljnih ciljev, ki jih skušata doseči. Pravo naj bi težilo k pravičnosti na načelih humanosti in varovanja pravic ljudi, podjetništvo pa - n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Nekatere spremembe v sistematiki lastninskih razmerij: Osebnostne avtorske pravice

Jože Ilc, 2.10.2001

Lastnina in druge stvarne pravice, Intelektualna lastnina

Jože Ilc, Podjetje in delo, 6-7/2001Jože Ilc univ. diplomirani pravnik spec. odvetnik v Ljubljani Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP - Uradni list RS, št. 21/95) v 15. členu določi vsebino avtorske pravice kot enovite pravice na avtorskem delu, iz katere izvirajo izključna osebnostna upravičenja (moralne avtorske pra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Razmerje med avtorsko in lastninsko pravico

Jože Ilc, 5.10.2000

Lastnina in druge stvarne pravice, Intelektualna lastnina

Jože Ilc, Podjetje in delo, 6-7/2000Jože ILC univ. diplomirani pravnik specialist civilnega prava odvetnik v Ljubljani Teoretična razprava o nekaterih absolutnih pravicah Po prvem odstavku 5. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP - Uradni list RS, št. 21/95) so avtorska dela individualne intelektualne stvaritve s po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Insolvenčni postopki

Šime Ivanjko, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2000Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Javna tribuna: Podjetniška kriza z vidika prava in ekonomije Effugere non potes necessitates, potes vincere. Težav ne moreš preprečiti, lahko pa jih premagaš (Seneca) REŠEVANJE ALI UNIČENJE PODJETIJ - TEZE 1. Za slovensk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Ukrepi trgovinske politike pri trgovanju Slovenije in Evropske unije

Tomaž Ilešič, 5.10.2000

Trgovina

Tomaž Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/2000Tomaž ILEŠIČ univ. diplomirani pravnik Vlada Republike Slovenije Služba za zakonodajo Teme iz evropskega in mednarodnega prava UVOD Kljub čedalje bolj napredni liberalizaciji mednarodne trgovine še vedno ostajajo zahteve po spoštovanju t. i. poštenega ("fair") trgovanja. Tako proizvajalci p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄3-4

Izvršilni postopek po prenosu vodenja računov pravnih oseb iz APP v banke

Sonja Ilovar, 9.6.2000

Civilni sodni postopki, Banka Slovenije

Sonja Ilovar, Podjetje in delo, 3-4/2000Sonja ILOVAR diplomirana pravnica Banka Slovenije V Sloveniji poteka reforma plačilnega prometa, ki pomeni prenos sedanjega plačilnega prometa v državi od Agencije za plačilni promet (v nadaljevanju: APP) v konkurenčno bančno okolje. Aprila 1998 je bila realizirana faza prenosa žiro računov ba...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Novejši razvoj teorije pravnih oseb

dr. Marko Ilešič, 9.12.1999

Pravoznanstvo

dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 8/1999Marko ILEŠIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani(*) Il n"y a pas de concept plus contestable que celui de "personne morale". (J. de la Morandiere) 1. Opredelitev pravnih oseb je skoraj toliko kot avtorjev, ki se s tem pojmom ukvarjajo. Najpreprosteje je zapisati, da gre ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄6-7

Javna tribuna - Davki in pravo: Davčno pravo v luči korporacijskega prava

dr. Šime Ivanjko, 18.10.1999

Davek od dohodka pravnih oseb

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/1999Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD V okviru razprav o samostojnosti oziroma nesamostojnosti, povezanosti ali ločenosti, podrejenosti ali nadrejenosti davčnega in korporacijskega prava so se izoblikovala različna stališča. Podobno kot pri drugih med seboj p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Mariborski pogovori o pravu in medicini

dr. Šime Ivanjko, 19.10.1998

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/1998Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru V Mariboru se od leta 1992 vsako leto srečujejo pravniki in zdravniki na "Mariborskih pogovorih" o strokovnih vprašanjih prava in medicine, v katerih obravnavajo skupne probleme in poskušajo najti odgovore, ki naj bodo strokovni in ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Ničnost skupščinskih sklepov

dr. Šime Ivanjko, 19.10.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/1998Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Ničnost je civilnopravna institucija, ki sankcionira nedopustne pravne posle, to je posle, ki nasprotujejo ustavnim načelom, prisilnim predpisom ali morali. Ničnost je skupaj z izpodbojnostjo opredeljuje pogoje in postope...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Od Rima ... do Dunaja ... prek Slovenije

dr. Mirko Ilešič, 19.10.1998

Ostalo

dr. Mirko Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/1998Nekaj misli na rob (ne več povsem novi) Konvenciji Združenih narodov o pogodbah v mednarodni prodaji blaga (1980) Mirko ILEŠIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Da razlike med zakonodajami predstavljajo oviro za mednarodno trgovanje in pretok blaga, je stara resnic...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Pridružitveni sporazum in njegovi učinki v notranjem pravnem redu

dr. Mirko Ilešič, 10.12.1997

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Mirko Ilešič, Podjetje in delo, 8/1997Mirko ILEŠIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD V dneh, ko naj bi državni zbor odločal o ratifikaciji sporazuma o pridružitvi med EU in Slovenijo, je bilo ozračje v zvezi s tem dodobra spolitizirano. Temu se ne gre čuditi, saj je že lep čas čutiti, da slovenska politič...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Kriza podjetja

dr. Šime Ivanjko, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/1997Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru UVOD Finančne, organizacijske, tržne, kadrovske in strukturalne težave, sanacijski postopki, prisilne poravnave, finančne in druge reorganizacije ter stečaji in likvidacije so naravni pojavi v tržnem gospodarstvu.(*1) V zadnjih l...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Deset značilni pravnih problemov uporabe interneta

Tomaž Ilešič, 15.10.1997

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Tomaž Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/1997Tomaž ILEŠIČ diplomirani pravnik Ljubljana UVOD Namen prispevka je prikazati in opozoriti na nekaj najznačilnejših pravnih problemov, ki jih v tem trenutku prinaša uporaba računalniških omrežij, še posebej največjega svetovnega omrežja omrežij internet.(*1) Prispevek vključuje več problemskih ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Moralno varstvo in medijsko sojenje (novinarka etika)

dr. Šime Ivanjko, 15.10.1997

Javno obveščanje

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/1997Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Z občili se srečujemo vsak dan in povsod. Obveščajo nas o dogajanju doma in v svetu, o ravnanju politične oblasti, ki uravnava naše življenje, o dobrih in slabih ljudeh, o dogodkih, ki zbujajo strah in navdušenje. To je v...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Premoženjska razmerja zakoncev in intelektualna lastnina

Jože Ilc, 15.10.1997

Intelektualna lastnina, Zakonska zveza in družinska razmerja

Jože Ilc, Podjetje in delo, 6-7/1997Jože ILC odvetnik v Ljubljani Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Uradni list RS, št. 21/95) je v 42. členu določil, da v skupno premoženje zakoncev spadajo samo premoženjske koristi, ki izvirajo iz avtorske pravice. Člen 42 ZASP ima svojo osnovo v drugem odstavku člena 121-9 francoskega...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Denar in pravo

dr. Marko Ilešič, 15.10.1997

Monetarni predpisi

dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/1997Marko ILEŠIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. PRAVNI POJEM DENARJA IN NJEGOVA VLOGA V PRAVNEM SISTEMU Izraz "denar" se pojavlja v najrazličnejših pravnih(*1) pomenih. Poskusi njegove definicije(*2) so številni: - je splošno menjalno sredstvo - je splošno merilo vrednos...
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

PODJETJE IN DELO(1) Podjetje in delo(92)

Leto objave

2019(1) 2018(1) 2016(2) 2015(1)
2014(1) 2013(1) 2012(2) 2011(3)
2010(3) 2009(2) 2008(4) 2007(2)
2006(3) 2005(2) 2003(2) 2002(2)
2001(3) 2000(4) 1999(2) 1998(3)
1997(8) 1996(11) 1995(10) 1994(5)
1993(7) 1992(5) 1991(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHI JKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov